Irizar i3

Irizar i3

PROJEKT IRIZAR, INTELIGENTNE ROZWIÄ„ZANIA

Autobus Irizar I3  zapewnia bezstopniowy dostÄ™p do pojazdu jednoczeÅ›nie zachowujÄ…c wszystkie cechy i przymioty rodziny pojazdów Irizar w zakresie bezpieczeÅ„stwa, wiarygodnoÅ›ci, ekonomiki,  usÅ‚ug i gwarancji wÅ‚aÅ›ciwej firmie Irizar. DoÅ›wiadczenie zebrane przez Irizar umożliwiÅ‚o nam opracowanie pojazdu wykonanego z materiaÅ‚ów najwyższej jakoÅ›ci. Nasze rozwiÄ…zania sÄ… niezawodne i funkcjonalne.

Zoptymalizowano ciężar i rozplanowanie pojazdu, zmaksymalizowano dynamikę pojazdu, zachowując cechy bezpieczeństwa i wytrzymałości.

Bryłę pojazdu zaprojektowano zgodnie z surowymi przepisami R/66.02, skupiając się na poprawie zachowania się pojazdu w razie zderzenia czołowego oraz w zakresie sztywności dachu.

ŁATWOŚC DOSTĘPU

Koncepcja Irizar i3le opiera siÄ™ na podstawowej przesÅ‚ance: Å‚atwy dostÄ™p dla pasażerów zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi przepisami w tym zakresie.

Pojazd może pochwalić siÄ™ niskim odstÄ™pem od podÅ‚oża do platformy –max. 340 mm bez przyklÄ™ku i 270 mm z przyklÄ™kiem, co umożliwia zakwalifikowanie do klasy I lub II. Zgodnie z potrzebami operatora, autobus ma różne konfiguracje drzwi pojedynczych lub podwójnych, poza możliwoÅ›ciÄ… wyznaczenia innych lokalizacji dla nich.

Drzwi są otwierane elektrycznie [system Masats]; przewidziano także automatyczne czujniki bezpieczeństwa oraz wewnętrzne urządzenia awaryjne.

Opcje rampy – rÄ™czna lub automatyczna. Dla PRM [pasażerowie o ograniczonej możliwoÅ›ci poruszania siÄ™] przewidziano szeroki, otwarty podest. Przewidziano także teleskopowÄ… elektrycznÄ… rampÄ™ przy drzwiach Å›rodkowych.


UŁATWIONA KONSERWACJA

Wysokiej jakości materiały, odporne na zabrudzenia, dopasowane do projektu wnętrza pojazdu ułatwiają jego sprzątanie i umożliwiają stosowne czynności konserwacyjne, spełniając wszelkie wymagania operatora.

Panele przednie i zderzaki tylne sÄ… moduÅ‚owe i zdejmowalne. UÅ‚atwia to wymianÄ™ elementów najbardziej narażonych na uszkodzenia.

DziÄ™ki swym cechom Irizar I3le to idealny pojazd dla osób  dojeżdżajÄ…cych do pracy. Optymalne koszty użytkowania nie wpÅ‚ywajÄ… ujemnie na zalety charakterystyczne dla produktów Irizar.

Design elementów zewnÄ™trznych i wewnÄ™trznych pozwala przede wszystkim na zminimalizowanie czasu ich wymiany oraz kosztu części zamiennych. ModuÅ‚ sterowania jednostkÄ… napÄ™dowÄ… jest doskonale zintegrowany z nadwoziem i  zapewnia Å‚atwy dostÄ™p.


KOMFORT PASAÅ»ERÓW

BezpieczeÅ„stwo i komfort podróżujÄ…cych,  poÅ‚Ä…czony z dostÄ™pnoÅ›ciÄ… oraz mobilnoÅ›ciÄ… i skutecznoÅ›ciÄ… w prowadzenia pojazdu  - to podwaliny, na których opiera siÄ™ projekt firmy Irizar.

CechÄ… wyróżniajÄ…ca ten produkt, jeÅ›li chodzi o  komfort, jest jego design.Strefa czoÅ‚owa wewnÄ…trz pojazdu speÅ‚nia najsurowsze dyrektywy dotyczÄ…ce dostÄ™pnoÅ›ci. TyÅ‚ pojazdu zapewnia pasażerom dużą i wygodnÄ… przestrzeÅ„ podróżowania w poÅ‚Ä…czeniu z doskonalÄ… widocznoÅ›ciÄ….

Do oświetlenia kabiny wykorzystano diody świecące LED.

W odpowiedzi na oczekiwania klienta Irizar oferuje liczne konfiguracje wnętrza pojazdu wraz z szerokim wyborem miejsc siedzących dopasowanych do charakterystyki danej trasy. Siedzenia sąsiadujące z nadkolami oraz amortyzatorami w strefie PRM można zoptymalizować tak, aby ilość miejsc siedzących była możliwie największa.

KOMFORT KIEROWCY

Miejsce kierowcy jest bardzo ergonomiczne i komfortowe, zapewnia mu doskonaÅ‚Ä… widoczność. Zapewniono niezależne blokady biletomatu i kasowników, a także wiele przegródek i miejsce na rÄ™kawice. Opcjonalnie można skonfigurować caÅ‚ość z zamkiem antywÅ‚amaniowym.
Fotel kierowcy to model Isri 6860; jest on pneumatyczny i w peÅ‚ni nastawny. Posiada zagÅ‚ówek i trójpunktowy pas bezpieczeÅ„stwa. SÄ… też dostÄ™pne inne opcje fotela kierowcy.

Inną charakterystyczną cechą zwiększającą uczucie komfortu w strefie kierowcy jest zintegrowany układ klimatyzacji.

Zewnętrzne oświetlenie LED ułatwia skuteczną jazdę pojazdem.


MAXIMUM OPŁACALNOŚCI

W firmie Irizar wiemy że paliwo stanowi gÅ‚ównÄ… część kosztów operatora; zatem, uczyniliÅ›my co możliwe, aby obniżyć jego zużycie. Nowa generacja silników  DAF EURO VI OBD-C z obniżeniem  tarcia wewnÄ™trznego, zmodyfikowany ukÅ‚ad wtrysku paliwa i inne udoskonalenia wraz  zaprogramowaniem 6 -biegowej automatycznej skrzyni biegowi [jest też opcja 12 biegowej przekÅ‚adni] zapewnia znaczne obniżenie zużycia paliwa.

Aerodynamiczny ksztaÅ‚t autobusu to kolejny element, który stanowi o klasie marki. Przy niższym wspóÅ‚czynniku tarcia powietrznego z powodu węższej części czoÅ‚owej zmniejsza siÄ™ opór powietrza. Obniżona masa oprawy koÅ‚a zapasowego z wykorzystaniem stali o dużej wytrzymaÅ‚oÅ›ci na rozciÄ…ganie oraz koÅ‚a ze stopów –wszystko to przyczynia siÄ™ do tego, że Irizar I3 to najlepszy autokar w sektorze luksusowym, jeÅ›li chodzi o zużycie paliwa.

Inny czynnik wpÅ‚ywajÄ…cy na max rentowność to koszty napraw i konserwacji. Harmonogram prac konserwacyjnych ma wydÅ‚użone okresy pomiÄ™dzy kolejnymi przeglÄ…dami, a I3 można przejechać do 100,000 km bez  wymiany oleju. PoczyniliÅ›my też ogromy postÄ™p w zakresie obniżenia kosztu części do serwisowania oraz w konstrukcji pojazdu. Możemy wyposażyć pojazd w najbardziej zaawansowanÄ… technologiÄ™ w zakresie kompleksowego monitorowania i kontrolowania kosztów i osiÄ…gów, co pomaga firmom przewozowym optymalizować wydajność i rentowność każdej floty.

Nieustannie rozrasta się sieć serwisowa Irizar; posiadamy autoryzowany punkt serwisowy Irizar dostępny dla każdego operatora. Nasze priorytety obejmują zapewnienie, że Irizar I3 utrzyma wysoką wartość rezydualną. Nasi klienci otrzymają wysoka stopę wzrostu inwestycji i zminimalizowaną emisję CO2. Decydując się na zakup Irizar I3, bez wątpienia wybierasz cos bardzo wartościowego.