Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia w pakiecie dealerskim Grupy Wanicki obejmują obowiązkowe ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenie autocasco (AC), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie Zielona Karta i dodatkowe ubezpieczenie Assistance.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym specjalistą:
Monika Wąder
Specjalista ds. ubezpieczeń
Tel. +48 668 674 644
Mail: monika.wader@wanicki.pl