IRIZAR E-MOBILNOŚĆ KU LEPSZEMU ŻYCIU

Irizar i2e –autobus w 100% elektryczny

GRUPA IRIZAR

Grupa Irizar to wiodący producent autobusów i autokarów. To właśnie my ustalamy kierunki rozwoju sektora autobusów elektrycznych.

Grupa Irizar  zatrudnia ponad 2,600 osób, posiada 5 fabryk autobusów i autokarów znajdujących się w  Hiszpanii, Maroko, Brazylii, Meksyku oraz RPA. Jako efekt polityki dywersyfikacji Grupa posiada także sześć innych firm zajmujących się działalnością  w sektorze pomocniczym na szczeblu międzynarodowym.

Siedziba główna Grupy  znajduje się w mieście Ormaliztegi w Gipuzkoa, Hiszpania, gdzie znajduje się także Creatio –ośrodek Badawczo- Rozwojowy Grupy Irizar.

Ponad 127 lat historii Grupy Irizar obejmuje  takie podmioty, jak Irizar, Hispacold, Masats, Jema Energy, Datik, Alconza oraz Irziar e-mobility, i zaznacza swoją obecność na 5 kontynentach. Grupa nadal się rozrasta, jest silnie przywiązana do produktów noszących jej znak, do technologii i zrównoważonego rozwoju.


E-MOBILNOŚĆ IRIZAR – PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZIŚ

Utworzona w 2016 roku firma Irizar e-mobility ma na celu znalezienie kompleksowych rozwiązań w zakresie elektro-mobilności dla miast; obejmuje to produkcję autobusów w 100% elektrycznych, a także produkcję i instalowanie podstawowych systemów niezbędnych do ładowania, napędu pojazdów i magazynowania energii, z zastosowaniem  100% europejskiej technologii w ramach Grupy, wraz z gwarancją i jakością obsługi firmy Irizar.

Asortyment oferowanych pojazdów obejmuje autobusy miejskie dwuosiowe o długości 10.8m i 12m oraz autobus przegubowy o długości 18,7m. Od 2014 są one eksploatowane w różnych miastach europejskich.

Celem Grupy Irizar jest promowanie wykorzystania czystego, ogólnie dostępnego transportu; grupa przywiązana jest do środowiska oraz do komfortu i zdrowia ludzi, co z kolei umożliwia kreowanie lepszego środowiska miejskiego. Szczególny nacisk kładziony jest na zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, zużycia energii, obniżkę kosztów oraz projektowanie pojazdów z zerową emisją zanieczyszczeń – wszystkie te cechy służą do podkreślenia znaczenia naszego motto: ‘ku lepszemu życiu’.


NASZA  TECHNOLOGIA FIRMOWA I PROJEKT, EUROPEJSKIE KNOW-HOW

Firmy wchodzące w skład Grupy Irizar  zapewniają kompleksową i niezależną, własną firmową technologię. Stawiają czoła wszystkim aspektom, jakie są związane z projektowaniem i opracowaniem produktów oraz systemów, przy jednoczesnym spełnieniu przepisów UE.

To te projekty  spajają firmę Irizar – producenta autobusów i autokarów; Hispacold, zajmuje się produkcją klimatyzacji, Jema Energy specjalizuje się  w energoelektronice; Datik-  zajmuje się technologią i opracowaniem inteligentnych rozwiązań transportowych; domena firmy Masats to systemy elektrycznych drzwi oraz wind dla osób niepełnosprawnych. Alconza odpowiada za silniki elektryczne oraz prądnice/generatory dla sektora morskiego, hydraulicznego, oraz specjalnego zastosowania w przemyśle; jest też Ośrodek badawczo- rozwojowy [R+D]. Działając wspólnie, firmy z Grupy Irizar promują prace nad  opracowaniem autobusów miejskich, odpowiadają za projekt i dostawę głównych elementów oraz podzespołów do pojazdów.

Zatem, asortyment produktów  sektora e-mobilności firmy Irizar to technologia pierwszej klasy, opracowana w Europie, na bazie najnowocześniejszego projektu ucieleśniającego pionierskie cechy techniczne w tym sektorze, sprawdzane w praktyce przez operatorów europejskich od 2014 r, a wyniki  testów są obiecujące.


ROZWIĄZANIE ‘POD KLUCZ’

Irizar e-mobility oferuje rozwiązania ‘pod klucz’ spełniające w 100%. wymagania klienta.

Poza prowadzeniem badań nad ilością energii zużywanej na trasach obsługiwanych przez operatorów, aby wyznaczyć optymalny zasięg pojazdu oraz zaplanować infrastrukturę, firma opracowuje także stacje ładowania, koordynuje prace, a nawet oferuje chmurowe systemy zarządzania flotami pojazdów oraz pakiety finansowe. Grupa Irizar towarzyszy klientowi przez cały okres zrealizowanej inwestycji, oferując kompleksowy program konserwacji pojazdów oraz infrastruktury.

Iriziar e-mbility bierze obecnie czynny udział w europejskim projekcie, który ma zapewnić interoperacyjność autobusów elektrycznych, dzięki znormalizowanym infrastrukturom do ładowania pojazdów w miastach.


IRIZAR i2e

Irizar i2e oferuje eko-przyjazne rozwiązanie dla miast w zakresie e-mobilności i odpowiada na bieżące i przyszłe potrzeby transportu miejskiego. Już od fazy projektowania i planowania nacisk kładziony jest  na max wydajność  energetyczną, co ma zwiększać zasięg pojazdu oraz zoptymalizować zarządzanie pod koniec okresu eksploatacyjnego.

Autobus może poszczycić się niskim śladem węglowym – rzędu 8.45 g CO2/eq/km (na osobo-kilometr).W porównaniu do typowego autobusu z silnikiem spalinowym, zapobiega się emisji ok. 800 ton CO2 w całym okresie eksploatacyjnym pojazdu. Ta liczba w sposób jasny podaje różnice miedzy wartościami emisji, pochodzącymi z akumulatorów oraz silników spalinowych.

Technologia elektryczna zastosowana w wersji i2e eliminuje także hałas silnika, umożliwiając w praktyce po zatrzymaniu pojazdu zredukowanie zewnętrznej emisji hałasu  do poziomu 0 dbA, natomiast średnia wartość emisji w przypadku  autobusu z typowym silnikiem spalinowym to 68 dbA. W czasie jazdy spadek emisji hałasu dla Irizar I2e wynosi 20%.

W pojedzie stosuje się akumulatory oparte na technologii sodowo-niklowej o  max pojemności 376 kWh. Poza tym, okres eksploatacyjny akumulatorów, jako źródeł zasilania wynosi 10 lat,  a poziom ich recyclingu to 99%.

 

W CENTRUM  NASZEJ  UWAGI JEST KIEROWCA 

Przestrzeń robocza kierowcy została zaprojektowana ze specjalnym naciskiem na ergonomię, komfort,  funkcjonalność i bezpieczeństwo. Zgodnie z normami VDV  przewidziano dużą, nowoczesną deskę rozdzielczą z łatwym dostępem do elementów kontrolnych wszystkich funkcji pojazdu. Poza tym, oferujemy szereg opcji ‘pod klienta’.

Autobus posiada układ sterowania klimatyzacją o zerowej emisyjności, oraz  funkcji chłodzenia [3.5 kW] i  ogrzewania [8 kW].

Wdrożone tu zostały pionierskie technologie takie, jak EcoAsssist [firmy Datik] –system, który pomaga kierowcy w czasie rzeczywistym obniżając zużycie energii pojazdu i zwiększając zasięg pojazdu.


MAXIMUM RENTOWNOŚCI

Chociaż początkowy nakład na zakup pojazdu elektrycznego jest większy niż w przypadku pojazdów hybrydowych lub dieslowskich, to autobusy i2e są bardziej ekonomiczne, gdy bierze się pod uwagę ich cały okres eksploatacyjny. Całkowity koszt eksploatacyjny jest podobny dla wszystkich trzech rodzajów napędów. Rozstrzygający argument to w wielu wypadkach ulga podatkowa, co przekłada się na mniejsze zanieczyszczenie środowiska i szybszy zwrot inwestycji.

Kluczowa sprawa to duży spadek zużycia paliwa i kosztów konserwacji –są o 70%mniejsze niż w przypadku pojazdów konwencjonalnych.  W porównaniu do pojazdów konwencjonalnych, w silnikach prądowych mniej jest elementów ruchomych, co oznacza mniej awarii i napraw, a to oznacza znaczną obniżkę kosztów.

Ponadto, analiza pod kątem  max rentowności Irizar i2e kładzie też nacisk na mniejsze zużycie prądu dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych  i innowacyjnych technologii energooszczędnych, jak EcoAssist firmy Datik oraz systemu zarządzania energią opracowanym przez Jema Energy.

Wszystko to obejmuje gwarancja firmy  Irziar


LEADER POD WZGLĘDEM ZASIĘGU POJAZDÓW

Wystarczy jedno ładowanie trwające 6-7 godzin, a Irizar i2e przejedzie na tym  200-220 km ze średnią prędkością 15-17 km/h, co wystarcza na 4-16 h jazdy po mieście przy dużym natężeniu ruchu lub w ruchu międzymiastowym.

Przy mocy znamionowej 180 kW całkowita ilość energii zużywana przez pojazd to 376 kWh, co umożliwia przejechanie 200 km, zależnie od cyklu jazdy i warunków pogodowych.

Autobus posiada także system magazynowania energii, który potrafi identyfikować oraz skutecznie zarządzać strumieniami  i szczytowym zapotrzebowaniem na energię.

Autobusy obecnie eksploatowane poddawane są rożnym próbom ze strony operatorów oraz organów ds. transportu miejskiego w różnych krajach europejskich.  Wyniki tych prób w pełni odpowiadają podanym przez nas zasięgom pojazdu.

Badania nad zużyciem energii prowadzone są także w celu wyznaczenia ilości energii, jaką należy dostarczyć pojazdowi, aby zapewnić jego zasięg.


KOMFORT I ROZRYWKA

Irizar i2e zaprojektowano tak, aby pasażerowie mieli poczucie komfortu, spokoju i ciszy. Oferujemy taką samą kontrolę klimatu, jak inne pojazdy z tej gamy, oraz jazdę bez hałasu wewnętrznego.

W pojeździe przewidziano elektryczne drzwi oraz rozmaite opcje otwierania, automatyczne czujniki bezpieczeństwa, zabezpieczenia wewnętrzne itd., które dopasowano do ramp przeznaczonych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się [PMR]. Funkcja ‘spoczynkowa’ oznacza wysokości stopni w zakresie 250-270 mm, co zapewnia komfortowe oraz bezwysiłkowe wchodzenie do autobusu.

Jeśli chodzi o rozrywkę, to Irizar umożliwia zainstalowanie szerokiego zakresu rozwiązań, jak przyłącza do ładowania USB, wi-fi, przyciski Braille’a, półki na bagaż, informacje dla pasażerów, wykończenie winylowe i inne opcje.