irizar ie bus

irizar ie bus
ie bus 18m
długość
18.760 mm (3 axles)
wysokość
3.400 mm
szerokość 2.550 mm
przedni zwis 2.805 mm
tylny zwis 3.405mm
wysokość stojąca w przejściu 2.400 mm
wysokość podłogi 340 mm
kąt wyprzedzenia 7,5º
kąt końcowy