Irizar i4

Irizar i4

Irizar i4 został stworzony przy uwzględnieniu najbardziej wymagających parametrów, co czyni z niego wyjątkowo wytrzymały i niezawodny pojazd. Niezawodność jest kluczowa we wszystkich opracowaniach /działaniach/projektach/produktach firmy IRIZAR.

Oprócz wykorzystywania do produkcji najbardziej zaawansowanych komponentów i materiałów oraz większej automatyzacji i dostosowania procesu produkcji, nowy Irizar i4 został poddany, z doskonałą wydajnością i wynikami, najbardziej wymagającym testom przeprowadzanym przez niezależne instytuty i firmy inżynieryjne o uznanym prestiżu.

Autokar Irizar i4 wybiega w przyszłość. Jest zgodny z przyszłym standardem R.66/01.

  • Maksymalne bezpieczeństwo przy przewróceniu.
  • Maksymalne bezpieczeństwo przy zderzeniu czołowym