Irizar i4

Irizar i4

Irizar i4 zostaÅ‚ stworzony przy uwzglÄ™dnieniu najbardziej wymagajÄ…cych parametrów, co czyni z niego wyjÄ…tkowo wytrzymaÅ‚y i niezawodny pojazd. Niezawodność jest kluczowa we wszystkich opracowaniach /dziaÅ‚aniach/projektach/produktach firmy IRIZAR.

Oprócz wykorzystywania do produkcji najbardziej zaawansowanych komponentów i materiaÅ‚ów oraz wiÄ™kszej automatyzacji i dostosowania procesu produkcji, nowy Irizar i4 zostaÅ‚ poddany, z doskonaÅ‚Ä… wydajnoÅ›ciÄ… i wynikami, najbardziej wymagajÄ…cym testom przeprowadzanym przez niezależne instytuty i firmy inżynieryjne o uznanym prestiżu.

Autokar Irizar i4 wybiega w przyszłość. Jest zgodny z przyszłym standardem R.66/01.

  • Maksymalne bezpieczeÅ„stwo przy przewróceniu.
  • Maksymalne bezpieczeÅ„stwo przy zderzeniu czoÅ‚owym