Irizar i4

Irizar i4

I. PRZEZNACZENIE

Irizar i4 zostaÅ‚ stworzony specjalnie z myÅ›lÄ… o drogach miejskich i miÄ™dzymiastowych. W rezultacie jest to autobus idealny na potrzeby transportu miejskiego, krótkodystansowego, szkolnego lub firmowego.

Utrzymuje wszystkie standardy jakości, komfortu, niezawodności i bezpieczeństwa charakteryzujące produkty Irizar..

II. RENTOWNOŚĆ

Jednym z priorytetów Irizar jest ciÄ…gÅ‚e zmniejszanie zużycia paliwa i emisji CO2, które to zostaÅ‚y uwzglÄ™dnione w projekcie nowego Irizar i4. BraliÅ›my również pod uwagÄ™ nastÄ™pujÄ…ce aspekty w poszukiwaniu maksymalnej rentownoÅ›ci Irizar i4:

 • AerodynamikÄ™ i zaokrÄ…glone ksztaÅ‚ty poprawiajÄ…ce stabilność przy podmuchach bocznego wiatru – czynniki wpÅ‚ywajÄ…ce na zmniejszenie zużycia paliwa.
 • DostÄ™p do obszarów podlegajÄ…cych przeglÄ…dom okresowym.
 • Ustandaryzowane komponenty.
 • OÅ›wietlenie LED, mniejsze zużycie, dÅ‚uższa żywotność.
 • Gwarancja Irizar.

 III. WERSJE

H

 • Åšrodkowe wejÅ›cie.
 • WnÄ™trze zaprojektowane na potrzeby pokonywania Å›rednich dystansów, obejmujÄ…ce póÅ‚ki na bagaż, indywidualne oÅ›wietlenie do czytania i nawiewy powietrza.
 • JednoskrzydÅ‚owe Å›rodkowe drzwi w dwóch różnych wersjach: drzwi standardowej szerokoÅ›ci i drzwi szerokie, pozwalajÄ…ce na zainstalowanie windy kasetowej dla osób niepeÅ‚nosprawnych.
 • WiÄ™ksza pojemność komory bagażowej z możliwoÅ›ciÄ… rÄ™cznej i / lub pneumatycznej obsÅ‚ugi drzwi.

M

 • Poziom podÅ‚ogi bez schodów, z możliwoÅ›ciÄ… dostosowania do różnych konfiguracji dla osób niepeÅ‚nosprawnych, zarówno w przedniej jak i tylnej części pojazdu.
 • WnÄ™trze zawierajÄ…ce póÅ‚ki na bagaż, indywidualne oÅ›wietlenie do czytania i nawiewy powietrza.
 • JednoskrzydÅ‚owe Å›rodkowe drzwi w dwóch różnych wersjach: drzwi standardowej szerokoÅ›ci i drzwi extra-szerokie, pozwalajÄ…ce na zainstalowanie windy kasetowej dla osób niepeÅ‚nosprawnych.
 • Komora bagażowa z możliwoÅ›ciÄ… rÄ™cznej i / lub pneumatycznej obsÅ‚ugi drzwi.

L

 • Stworzony z myÅ›lÄ… o krótkich dystansach z czÄ™stymi przystankami.
 • Lepszy dostÄ™p dziÄ™ki obniżonej podÅ‚odze.
 • Opcjonalne póÅ‚ki na bagaż.
 • DwuskrzydÅ‚owe drzwi Å›rodkowe o zwiÄ™kszonej przepustowoÅ›ci. Winda typu kasetowego dla osób niepeÅ‚nosprawnych.
 • Komora bagażowa z możliwoÅ›ciÄ… rÄ™cznej i / lub pneumatycznej obsÅ‚ugi drzwi.
 • ZamkniÄ™ta kabina kierowcy przygotowana dla wszystkich typów wyposażenia i przedziaÅ‚ z funkcjÄ… sprzedaży biletów i przyjmowania pÅ‚atnoÅ›ci.
 • Przyciski przystanku na żądanie.

LE

Pierwszy Low Entry autobus bazujÄ…cy na autokarze. Zaprojektowany w celu zwiÄ™kszenia dostÄ™pnoÅ›ci. DwuskrzydÅ‚owe drzwi Å›rodkowe z automatycznÄ… rampÄ… teleskopowÄ… w peÅ‚ni zintegrowanÄ… ze strukturÄ… autobusu, aby zapewnić dostÄ™p dla osób niepeÅ‚nosprawnych.

Rampa oferuje również możliwość skorzystania w razie potrzeby z trybu rÄ™cznego.

 • OÅ›wietlenie LED na zewnÄ…trz i wewnÄ…trz.
 • Łatwe do demontażu wnÄ™trze dachu.
 • Panele wewnÄ™trzne odporne na wandalizm.
 • ZamkniÄ™ta kabina kierowcy przygotowana dla wszystkich typów wyposażenia i przedziaÅ‚ z funkcjÄ… sprzedaży biletów i przyjmowania pÅ‚atnoÅ›ci.
 • Przyciski przystanku na żądanie w peÅ‚ni zintegrowane z porÄ™czami.
 • Łatwy dostÄ™p do centralnego ukÅ‚adu elektrycznego nadwozia i podwozia caÅ‚kowicie zintegrowanego wewnÄ…trz autokaru.