Irizar i6s

Irizar i6s

BEZPIECZEŃSTWO, NIEZAWODNOŚĆ I KOMFORT

Zapewnienie jak najbezpieczniejszej podroży to kluczowy punkt w projektowaniu wszystkich pojazdów marki Irizar. Irizar i6S speÅ‚nia przepisy bezpieczeÅ„stwa R.66.02 i posiada najnowoczeÅ›niejsze systemy aktywnego bezpieczeÅ„stwa po to, aby zagwarantować stabilność i zredukować ryzyko w nieprzewidzianych sytuacjach.

Kontrola stabilnoÅ›ci toru jazdy   ESC  w sposób aktywny steruje momentem obrotowym silnika i optymalnie rozdziela siÅ‚Ä™ hamowania rozkÅ‚adajÄ…c jÄ… niezależnie na każde koÅ‚o po to, by uniknąć utraty kontroli  nad pojazdem podczas nagÅ‚ych manewrów na Å›liskich nawierzchniach.

Zaawansowany awaryjny ukÅ‚ad hamulcowy –  AEBS rozpoznaje potrzebÄ™ zastosowania maksymalnej siÅ‚y hamowania i dziaÅ‚a automatycznie, zmniejszajÄ…c drogÄ™ hamowania. ACC -, urzÄ…dzenie utrzymujÄ…ce odpowiedni (bezpieczny) odstÄ™p miÄ™dzy poruszajÄ…cymi siÄ™ pojazdami samochodowymi, (jeÅ›li ruch odbywa siÄ™ po tym samym pasie) to ogromna zaleta z uwagi na  intensywny ruch drogowy. Umożliwia zachowanie bezpiecznej odlegÅ‚oÅ›ci od pojazdu przed nami .Możemy też natychmiast zatrzymać nasz pojazd.  LDW – aktywny system majÄ…cy na celu zwiÄ™kszenie bezpieczeÅ„stwa jazdy samochodem poprzez ostrzeganie przed niezamierzonym zjechaniem z wÅ‚asnego pasa ruchu, ostrzega kierowcÄ™ poprzez drgania w jego siedzeniu.

W wielu sytuacjach zachowanie siÄ™ innych użytkowników ruchu drogowego jest nieprzewidywalne, a zatem należy zapewnić kierowcy autokaru Irizar i6S ochronÄ™ przed koÅ‚ysaniem i zderzeniem czoÅ‚owym. Fundamentalnym elementem bezpieczeÅ„stwa jest dopracowanie pozycji w czasie kierowania, przestronność, ergonomia oraz Å‚atwo dostÄ™pne elementy sterowania.

Nowy i6S jest wynikiem pełnego zawierzenia filozofii firmy Irizar. Pojazd jest solidny, ale lekki, porusza się cicho i pewnie.