Irizar i6s

Irizar i6s

TCHNIENIE NOWOCZESNOÅšCI

Witamy na pokładzie nowego autokaru i6S!

Grupa Irizar od 127 lat wytycza kierunki rozwoju w sektorze przewozów pasażerskich.

Autokar i6S zaprojektowano bazujÄ…c na najnowszych osiÄ…gniÄ™ciach technologicznych, z dbaÅ‚oÅ›ciÄ… o najdrobniejsze szczegóÅ‚y.

Wersja i6S oferuje szerokÄ… gamÄ™ autobusów integralnych, hybrydowych oraz elektrycznych, a także autokarów wycieczkowych. Irizar proponuje swoim klientom rozwiÄ…zania, które projektuje siÄ™ i tworzy po to, aby zaoferować to, co najlepsze. Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliÅ›my ofertÄ™  finansowania, kontrakty serwisowo naprawcze a także korzystne warunki wymiany używanego pojazdu na nowy.

Ciesz się pełnym zakresem usług serwisowych 24 h/ dobę przez 7 dni w tygodniu.

Przedstawiamy rezultat estetycznej rewolucji jakiej poddaliśmy autokar i6. Dziś pojazd ten stanowi połączenie najnowszej technologii z pierwotnymi zaletami Irizara i6.

DokonujÄ…c rewitalizacji i6 czerpaliÅ›my z doÅ›wiadczenia tych, którzy decydujÄ… o ostatecznym zastosowaniu autokaru – wÅ‚aÅ›cicieli, kierowców i pasażerów.


WŁASNY JĘZYK WIZUALIZACJI

Nowy Irizar i6S stanowi nowy etap w wizualnej komunikacji marki Irizar. Przód pojazdu cechuje zastosowanie nowych reflektorów diodowych LED. Linie sÄ… bardziej wyraziste i agresywne, zaznaczajÄ…ce siÄ™ na powierzchni. PozostaÅ‚e elementy, takie, jak przednie lampy przeciwmgielne oraz Å›wiatÅ‚a obrysowe zostaÅ‚y harmonijnie zintegrowane z pojazdem. Znane oblicze pojazdu Irizar i6 zostaÅ‚o odÅ›wieżone oraz zaakcentowane poprzez charakterystyczne elementy. Delikatny charakter linii bocznej daje wrażenie optymalizacji i wysokiej jakoÅ›ci. O wysokim standardzie Å›wiadczÄ… ulepszone i nowoczesne detale oraz elementy wykoÅ„czeniowe. Ulepszenia tylnej części pojazdu Irizar 6 ukazujÄ… siÄ™ w delikatnych i nowoczesnych detalach narożnych. Podobnie, jak w przypadku Irizara i8, koÅ„cowi odbiorcy pojazdu mieli ogromny wpÅ‚yw na koncepcjÄ™ estetyki. KoÅ„cowym efektem jest nie dajÄ…cy siÄ™ z niczym pomylić Irizar i6S –  wykonany w wersji mocniejszej i bardziej dynamicznej.


TECHNOLOGIA. SERCE BIJÄ„CE POD POWIERZCHNIÄ„

Wyzwania wymagajÄ… dziaÅ‚ania.. Technologia Irizar to potrafi. OdpowiedzieliÅ›my na wyzwania wynikajÄ…ce z warunków wzmożonego ruchu drogowego oraz potrzeby optymalnego wykorzystania posiadanych atutów. Zamontowane wewnÄ…trz jak i na zewnÄ…trz diodowe Å›wiatÅ‚a LED sÄ… zarówno wydajne, jak i ekonomiczne.

Kompleksowa architektura oraz protokóÅ‚ komunikacyjny CAN , który koordynuje caÅ‚Ä… elektronikÄ™ pojazdu, umożliwiajÄ… diagnostykÄ™ i zbieranie danych z wykorzystaniem licznika OBD, co  przekÅ‚ada siÄ™ na wysoce inteligentny system komunikacji stanu pojazdu. Systemy wspomagania jazdy –  AEB-LDW zawierajÄ…ce sterowanie na ekranie dotykowym oraz konsole HMI, umożliwiajÄ…ce zarzÄ…dzaniem system rozrywki i komfortem pasażerów-  to także awangarda techniki.

Nowy Irizar i6S zapewnia komfort i bezpieczeÅ„stwo pasażerom –innymi sÅ‚owy – zapewnia im spokojnÄ… i przyjemnÄ… podróż. RozwiÄ…zania opracowane przez firmÄ™ Irizar majÄ… za zadanie zwiÄ™kszyć poziom zadowolenia pasażerów: ekskluzywne wyÅ‚Ä…czniki w suficie z dozownikiem Å›wiatÅ‚a oraz innowacyjne systemy wlotu powietrza w dachu i pod pojazdem stanowiÄ… ulepszenie ukÅ‚adów klimatyzacji dla kierowcy i pasażerów.


ŁATWIEJSZE PROWADZENIE POJAZDÓW

Dla firmy Irizar,kierowca jest niezwykle ważny. Jego fotel zaprojektowano z myÅ›lÄ… o szybkiej zmianie pozycji i optymalnej postawie. PoÅ‚ożenie kierownicy i fotela kierowcy można dowolnie dostosowywać. Kompleksowa tablica rozdzielcza, w której przewidziano nowe ikony i barwy, uÅ‚atwia  identyfikacjÄ™. Panele kontrolne oraz ekrany informacyjne sÄ… także rozmieszczone ergonomicznie.

Opcjonalnie montowany system HMI, stosowany tylko w pojazdach Irizar, uÅ‚atwia obsÅ‚ugÄ™ wszystkich systemów dziÄ™ki joystick’owi, przyciskom zapewniajÄ…cym szybki dostÄ™p do menu oraz 7 calowemu ekranowi dotykowemu, montowanemu po lewej stronie kierowcy.

Komfort kierowcy korzystajÄ…cego z przycisków sterowniczych Irizar i6 zwiÄ™ksza siÄ™ dziÄ™ki optymalnej widocznoÅ›ci w lusterkach wstecznych oraz możliwoÅ›ci kontroli nawiewu ukÅ‚adu klimatyzacji. Te cechy wrÄ™cz rozpieszczajÄ… kierowcÄ™, uÅ‚atwiajÄ… jego pracÄ™, poprawiajÄ… samopoczucie, co z kolei zwiÄ™ksza bezpieczeÅ„stwo wszystkich pasażerów.

 

PRZESTRZEŃ ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O OPTYMALNYM KOMFORCIE I FUNKCJONALNOŚCI
Troska o komfort wewnÄ™trzny i dobre samopoczucie pasażerów.

Stylistyka wnÄ™trza Irizar i6S ma za zadanie zapewnienie poczucia komfortu podróżujÄ…cych od poczÄ…tku aż do zakoÅ„czenia podroży.

W przedniej części pojazdu zamontowany jest plaski 22 calowy monitor HD, zegar oraz toaleta. WejÅ›cie oÅ›wietlone jest Å›wiatÅ‚ami diodowymi [LED], na wspornikach i suficie, co uÅ‚atwia pasażerom wchodzenie i wychodzenie. Dodatkowo przewidziano dotykowe przeÅ‚Ä…czniki [soft touch] oraz oÅ›wietlenie  diodowe LED do czytania. WykoÅ„czenie sufitu jest jasnoszare, co poprawia jasność wnÄ™trza. Górne  luki bagażowe także podÅ›wietlone sÄ… lampkami LED.

Otwory wentylacyjne, podobnie jak nowe zderzaki majÄ… ksztaÅ‚t trapezoidalny. Dodatkowo, dla wiÄ™kszego komfortu pasażerów umieszczono je poniżej zderzaków

Dodatkowe ulepszenia oraz istotne  cechy pojazdu to: wewnÄ™trzna wysokość powyżej 2 m, wiÄ™cej miejsca miÄ™dzy siedzeniami, doskonaÅ‚a widoczność dla kierowcy i pasażerów, elektrycznie opuszczane antyodblaskowe przysÅ‚ony (przeciwsÅ‚oneczne), zaplecze  konsumpcyjne, lepsza klimatyzacja, lepsza rozdzielczość pÅ‚askich  monitorów- zwijanych i centralnych.
Nowe siedzenia stanowią zwieńczenie odnowionej estetyki pojazdu Irizar i6S. Chociaż zewnętrzny wygląd foteli jest ważny, to komfort i funkcjonalność siedzeń uczyniono zadaniem priorytetowym
Po wykonaniu szeregu prototypów i przeprowadzeniu testów w czÄ™sto ekstremalnych warunkach uzyskano optymalny standard siedzeÅ„. Fotele majÄ… szersze zagÅ‚ówki, oraz nienaganne obszycie z eleganckimi szwami, doskonale dopasowanymi do wnÄ™trza pojazdu. W rezultacie, fotele w naszym autokarze pozwalajÄ… użytkownikom na poczucie komfortu oraz elegancji wnÄ™trza, w którym przebywajÄ….

Z boku siedzenia znajduje siÄ™ aluminiowa, srebrzysta  listwa, stanowiÄ…ca nowy element naszego znaku firmowego, Å‚Ä…czÄ…ca górÄ™ fotela z podÅ‚okietnikiem. Można jÄ… wykonać na zamówienie, zależnie od wybranych opcji wykoÅ„czenia. Do tego rodzaju foteli doskonale nadajÄ… siÄ™ wszystkie koncepcje rozwiÄ…zaÅ„, jakie tylko można sobie wyobrazić.

Stylistyka oparcia fotela przewiduje wykoÅ„czenie satynowe, w neutralnej tonacji barw, dobór tapicerki jest opcjonalny. Podwójne uchwyty uÅ‚atwiajÄ… siadanie oraz wstawanie.  Jest to jeden z najważniejszych atutów tej nowej generacji foteli.

Fotele opracowano wspólnie z czoÅ‚owÄ… firmÄ… europejskÄ… dziaÅ‚ajÄ…cÄ… w tym sektorze; poza tym, opracowano je wg zasad ergonomiki, wyposażone sÄ… w trójpunktowe pasy bezpieczeÅ„stwa, zintegrowane ekrany, stoliki, haki na odzież oraz uchwyty.

 

MAXIMUM OSZCZĘDNOŚCI

W firmie Irizar mamy Å›wiadomość, że paliwo to poważny koszt dla operatora autokaru, dlatego podejmujemy wszelkie możliwe wysiÅ‚ki w celu obniżenia zużycia paliwa. Nowa generacja silników DAF Euro VI  OBD-C, ze zmniejszonym tarciem wewnÄ™trznym i z ulepszonym ukÅ‚adem wtrysku paliwa a także inne udoskonalenia znaczÄ…co wpÅ‚ywajÄ… na obniżenie zużycia paliwa., Podobnie, jak i  oprogramowanie automatycznej 12 biegowej skrzyÅ„ biegów.

Aerodynamiczny ksztaÅ‚t autokaru to inny znany wyróżnik naszej marki. Aby osiÄ…gnąć niższy wspóÅ‚czynnik oporu w pojeździe i6, ma on węższy przód przez co zmniejsza siÄ™  opór powietrza.
OszczÄ™dne osÅ‚ony kóÅ‚, zmniejszona waga dziÄ™ki zastosowaniu stali o dużej wytrzymaÅ‚oÅ›ci na rozciÄ…ganie… wszystko to przyczynia siÄ™ do realizowania naszego celu. Chcemy, bo to nasze autokary byÅ‚y najoszczÄ™dniejszymi pojazdami w sektorze autokarów luksusowych, w zakresie zużycia paliwa.

MajÄ…c na uwadze koncepcjÄ™ maksymalnej opÅ‚acalnoÅ›ci eksploatacyjnej, pracujemy też nad kosztami napraw i konserwacji. WydÅ‚użone zostaÅ‚y przedziaÅ‚y serwisowania pojazdu; Irizar i6S może przejechać do 100,000 km bez wymiany oleju. PoczyniliÅ›my też ogromny postÄ™p, jeÅ›li  chodzi o obniżenie kosztów eksploatacji autokaru oraz elementów przeznaczonych do serwisowania.

Oferujemy autokary, w których zastosowana jest najnowsza technologia w celu wszechstronnego monitorowania i kontrolowania kosztów oraz wydajnoÅ›ci eksploatacyjnej. Naszym celem jest pomoc firmom przewozowym w optymalizowaniu wydajnoÅ›ci i dochodowoÅ›ci ich floty pojazdów.

OczywiÅ›cie, sieć serwisowa nadal rozszerza zakres swego dziaÅ‚ania oraz oferuje każdemu operatorowi licencjonowany warsztat serwisowy w niewielkiej odlegÅ‚oÅ›ci od jego siedziby. Naszym celem jest zapewnienie, wysokiej wartoÅ›ci rezydualnej autokaru Irizar i6S. Najważniejsze jest przekonanie naszych klientów, że decydujÄ…c siÄ™ na zakupu Irizara i6S dokonujÄ… zakupu cennego nabytku dla swojej firmy.

WSZYSTKO DLA KLIENTA

Nowy pojazd Irizar  i6S wpisuje siÄ™ w filozofiÄ™ firmy Irizar pod wzglÄ™dem najwyższego stopnia spersonalizowania. Oferujemy 6 opcji dÅ‚ugoÅ›ci, trzy rodzaje toalet, nowe siedzenia z opcjÄ… ruchu w bok, różnego rodzaju systemy rozrywki dla podróżnych, a także nowe wykoÅ„czenia wnÄ™trza o szerokiej palecie kolorów i tkanin. PodsumowujÄ…c – pojazd może zostać pod każdym wzglÄ™dem dopasowany do życzenia klienta. MogÄ… PaÅ„stwo zamówić pojazd w takiej, aby jak najlepiej odpowiadaÅ‚ na PaÅ„stwa potrzeby i oczekiwania.

Irizar i6 to wszechstronny autokar wysokiej jakości, będący idealnym rozwiązaniem dla transportowych usług podmiejskich i turystycznych.
WyróżniajÄ… go jego design, aerodynamika, szczegóÅ‚owe detale i komfort.