Irizar i8

Irizar i8

BEZPIECZNIE, NIEZAWODNIE I WYDAJNIE

Zapewnienie najbezpieczniejszej z możliwych podróży jest gÅ‚ównÄ… zasadÄ… projektowania wszystkich pojazdów Irizar. Tak jak w przypadku wszystkich innych modeli marki, Irizar i8 speÅ‚nia przepisy bezpieczeÅ„stwa R.66.02. Posiada także najnowoczeÅ›niejsze systemy bezpieczeÅ„stwa czynnego, w celu zagwarantowania stabilnoÅ›ci i zmniejszenia ryzyka w nieprzewidzianych okolicznoÅ›ciach.
Twórcy nowego modelu majÄ…c na uwadze niebezpieczeÅ„stwa niesione przez innych użytkowników dróg zoptymalizowali rozkÅ‚ad masy, co sprawia, że konstrukcja oraz systemy bezpieczeÅ„stwa w autokarze Irizar i8 minimalizujÄ… skutki ewentualnych zdarzeÅ„.
Przetestowany w najbardziej wymagajÄ…cych warunkach, Irizar i8 jest wytrzymaÅ‚ym, lekkim, cichym i niezawodnym autokarem. ZostaÅ‚ poddany ekstremalnym testom niezawodnoÅ›ci w jednym z najbardziej prestiżowych na Å›wiecie instytutów badaÅ„ stosowanych, gdzie uzyskaÅ‚ doskonaÅ‚e wyniki.

Oprócz wprowadzenia najbardziej zaawansowanych technologii w zakresie projektowania, materiaÅ‚ów, komponentów i procesów produkcji, Irizar i8 posiada najwyższÄ… jakość wykonania, dziÄ™ki czemu jest caÅ‚kowicie bezpiecznym i niezawodnym autokarem.