Irizar e-tram Autobusu Roku 2018 oraz Ekologicznego Pojazdu Przemysłowego Roku 2018

Irizar e-tram Autobusu Roku 2018 oraz Ekologicznego Pojazdu Przemysłowego Roku 2018

Irizar, czyli e-tram, 100% elektryczny, autobus przegubowy marki Irizar, otrzymał w Hiszpanii tytuł Autobusu Roku 2018 oraz Ekologicznego Pojazdu Przemysłowego Roku 2018.

Rok 2018 rozpoczyna siÄ™ od dwóch znaczÄ…cych nagród dla Grupy Irizar. Irizar e-tram, wprowadzony niedawno na rynek elektryczny autobus o zerowej emisji spalin, otrzymaÅ‚ w Hiszpanii tytuÅ‚ Autobusu Roku 2018 oraz Ekologicznego Pojazdu PrzemysÅ‚owego Roku 2018.

Nagrody te, przyznawane przez pisma z sektora transportu drogowego, Transporte 3 i Viajeros, są uznawane za najważniejsze nagrody w kategorii autobusy i autokary.

Jury zÅ‚ożone z przedsiÄ™biorców z branży transportu pasażerskiego, przedstawicieli stowarzyszeÅ„, specjalistów technicznych i ekspertów z branży motoryzacyjnej oraz z dziedziny elektromobilnoÅ›ci i Å›rodowiska, przyznaÅ‚o  elektrycznemu autokarowi Irizar (tj. e-tram) zaszczytny tytuÅ‚ Autobusu Roku 2018 oraz Ekologicznego Pojazdu PrzemysÅ‚owego Roku 2018.

W ceremonii wrÄ™czenia nagród, która odbyÅ‚a siÄ™ 17 stycznia w Novotel Madrid Centre, wziÄ™li udziaÅ‚ José Manuel Orcasitas, dyrektor generalny Irizar Group oraz Hector Olabe, dyrektor nowej firmy Grupy, Irizar e-mobility. Wydarzenie zgromadziÅ‚o okoÅ‚o 500 osób, przedsiÄ™biorców z branży, czÅ‚onków gÅ‚ównych stowarzyszeÅ„ branżowych oraz przedstawicieli instytucjonalnych.

Zdaniem José Manuela Orcasitas: „Te dwie nagrody sÄ… uznaniem wielkiego skoku strategicznego, jaki Grupa Irizar podjęła w ostatnich latach, aby znaleźć siÄ™ wÅ›ród liderów oferujÄ…cych integralne, pionierskie, najnowoczeÅ›niejsze i caÅ‚kowicie zrównoważone rozwiÄ…zania technologiczne”.

Ze swojej strony, Hector Olabe dodaÅ‚: „JesteÅ›my bardzo dumni, że Irizar e-tram zdobyÅ‚ te dwie nagrody, ponieważ jest to pojazd, w którym zawiera siÄ™ caÅ‚a technologia opracowana w ramach Grupy Irizar: system napÄ™dowy, system magazynowania energii, kompletne oprogramowanie a nawet komunikacja miÄ™dzy pojazdami i / lub pojazdem wzglÄ™dem infrastruktury. Stacje Å‚adowania także sÄ… opracowane wewnÄ™trznie, co pozwala Grupie Irizar oferować kompleksowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiÄ…zania elektromobilnoÅ›ci we wszystkich miastach europejskich „

Irizar czyli e-tram

Irizar e-tram jest przegubowym 18-metrowym autobusem wyglÄ…dem przypominajÄ…cym tramwaj.

Pojemność, Å‚atwość dostÄ™pu i design oraz elastyczność autobusu miejskiego, w poÅ‚Ä…czeniu z  zerowÄ… emisjÄ… spalin, okreÅ›lajÄ… DNA tego nowego pojazdu.

E-tram Irizar oferuje czysty, minimalistyczny design, który jest Å‚atwo rozpoznawalny dla użytkowników. DostÄ™pność, bezpieczeÅ„stwo  i komfort pasażerów byÅ‚y inspiracjÄ… dla architektury wnÄ™trz.

Pionierska i nowoczesna technologia własnej marki

Nowy e-tram Irizar jest w peÅ‚ni wyposażony w technologiÄ™ Grupy Irizar, zarówno pod wzglÄ™dem elektroniki i komunikacji, jak i w gÅ‚ówne systemy: ukÅ‚ad napÄ™dowy, akumulatory i systemy Å‚adowania.

Technologia ta zostaÅ‚a przetestowana w laboratoriach Irizara  a także w samym pojeździe i optymalizuje przepÅ‚yw energii pomiÄ™dzy różnymi systemami stosowanymi w elektryfikacji, takimi jak ukÅ‚ad napÄ™dowy, akumulator, EBS i sprzÄ™t pomocniczy.

Akumulatory o wysokiej mocy i długim okresie eksploatacji to akumulatory litowo-jonowe z rodziny LTO (Titanium-Lithium).

Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi o mocy 230 kW jest wystarczający do spełnienia wymagań operacyjnych.

System klimatyzacji Hispacold, zaprojektowany specjalnie dla pojazdów elektrycznych z zerowÄ… emisjÄ…, oferuje idealnÄ… równowagÄ™ miÄ™dzy komfortem cieplnym pasażerów a optymalizacjÄ… zużycia energii uzyskanÄ… przez Irizar dla pojazdu elektrycznego.

18-metrowe pojazdy zostaÅ‚y wyposażone w drzwi elektryczne opracowane przez firmÄ™ Masats; przednie drzwi wahadÅ‚owe wyposażone sÄ… w czujnik bezpieczeÅ„stwa, a pozostaÅ‚e przesuwne drzwi w stylu metra majÄ… również czujniki.

Ten autobus jest niewątpliwie zaprojektowany, aby oferować maksymalną niezawodność i wydajność.

Ładowanie pantografu

Nowy pantograf Irizar pozwala na Å‚adowanie pojazdu w ciÄ…gu kilku minut w trakcie podróży. Jego nowoczesny i minimalistyczny design zapewnia Å‚atwÄ… integracjÄ™ z miejskim krajobrazem.

Stacje ładowania są zainstalowane w strategicznych miejscach w mieście, na początku lub na końcu każdej linii.

System jest wyposażony w przegubowe ramiÄ™, które umożliwia automatyczne lub rÄ™czne podÅ‚Ä…czenie Å‚adowarki do akumulatorów magistrali, a Å‚adowanie zajmuje tylko okoÅ‚o 5 minut. Jest on też kompatybilny z systemami istniejÄ…cymi już w wielu miastach.