Irizar i8, najlepszy spośród najlepszych.

Irizar i8, najlepszy spośród najlepszych.

Po raz pierwszy w swojej historii marka Irizar zdobyÅ‚a jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnieÅ„ europejskich. Autobus Irizar i8 zostaÅ‚ ogÅ‚oszony najlepszym autokarem roku 2018 roku w Europie.

Jury, zÅ‚ożone z przedstawicieli najbardziej prestiżowych czasopism w branży, w 22 krajach europejskich, zadecydowaÅ‚o o przyznaniu nagrodowy modelowi Irizar i8,  w uznaniu licznych atrybutów??? oraz wysokiej wartoÅ›ci dodanej, jakÄ… reprezentuje ten modele autokaru Irizar.

Nagroda ta, jest dodatkowo uznaniem strategii rozwojowej przyjÄ™tej przez markÄ™ Irizar w ostatnich latach oraz pracy podjÄ™tej aby znaleźć siÄ™ wÅ›ród najlepszych niezależnych europejskich producentów (OEM).

Irizar i8 to przemyÅ›lana kombinacja designu, technologii i trwaÅ‚oÅ›ci, które zapewniajÄ… wyjÄ…tkowy komfort kierowcy, przewodnikowi i pasażerom oraz oznaczajÄ… niezaprzeczalny prestiż dla wÅ‚aÅ›ciciela. To także maksymalna ekspresja jakoÅ›ci, bezpieczeÅ„stwa, rentownoÅ›ci, solidnoÅ›ci i niezawodnoÅ›ci w sektorze, w którym wyróżnia siÄ™ poprzez silnÄ… osobowość i wrażenie wizualne.

Irizar i8, wraz z innymi autokarami z tej gamy, jest filarem, na którym marka buduje swoje przyszÅ‚e perspektywy w sektorze usÅ‚ug dalekobieżnych.

Obecnie Irizar  posiada najlepszÄ… ofertÄ™ autokarów w Europie,  co potwierdzajÄ… liczni klienci, posiadajÄ…cy modele najnowszej generacji.

WyjÄ…tkowa wydajność i zachowanie pojazdu podczas testów hamowania i przyspieszenia Euro Coach oraz testów na drodze otwartej, na mieszanej trasie 30 km daÅ‚y Irizar i8 zwyciÄ™stwo. Przyznana nagroda ma jeszcze wiÄ™ksze znaczenie, jeÅ›li weźmiemy pod uwagÄ™, że dostarczony pojazd byÅ‚ wersjÄ… 3-osiowÄ…, 14-metrowÄ… i konkurowaÅ‚ z trzema innymi 12-metrowymi i 2-osiowymi pojazdami, które sÄ… znaczÄ…co lżejsze.

Zalety, które zaprowadziÅ‚y Irizar i8 na podium to wyglÄ…d zewnÄ™trzny, wykoÅ„czenia wnÄ™trza, a także Å‚amiÄ…ce konwencje zachowanie na drodze i zwrotność.

PodkreÅ›lić należy bardzo pozytywne oddziaÅ‚ywanie na Å›rodowisko w odniesieniu do maksymalnej pojemnoÅ›ci pojazdu, zmniejszenie zużycia energii oraz minimalnego poziomu wibracji i haÅ‚asu, nawet na ostrych zakrÄ™tach. JeÅ›li chodzi o technologiÄ™, deska rozdzielcza jest wzorem do naÅ›ladowania, oferuje liczne rozwiÄ…zania multipleksowe oraz, po raz pierwszy w standardzie, opcjÄ™ HMI. W odniesieniu do bezpieczeÅ„stwa: reflektory LED w standardzie,  pionierskie systemy operacyjne takie jak AEBS, LDW, TPTMS,  oraz jako opcje ACC i DFT. Pojazd speÅ‚nia wymagania normy R 66.02.

Irizar I8 jest wzorem także w kategorii dotyczÄ…cej kosztów caÅ‚kowitych, w której mieszczÄ… siÄ™ m.in.  takie wskaźniki jak cena zakupu, amortyzacja i wartość rezydualna, zużycie oraz koszty napraw i konserwacji.

Pozostali kandydaci do nagrody:

Drogowe testy autokarów Euro Coach, po raz pierwszy odbyÅ‚y siÄ™ w Szwecji. Miasto Lingkoping, oddalone o 240 km na poÅ‚udnie od Sztokholmu, goÅ›ciÅ‚o sześć uczestniczÄ…cych w wyzwaniu autokarów: autokar integralny Irizar  i8, Iveco Bus Evadys, Mercedes-Benz Tourismo, Neoplan Tourliner, Scania Interlink HD i podwójny decker VDL Futura FDD2-141.