Nowa generacja autobusów i autokarów Irizar

Nowa generacja autobusów i autokarów Irizar

Irizar, Å›wiatowy lider w produkcji autobusów i autokarów, zaprezentowaÅ‚ siÄ™ podczas miÄ™dzynarodowej wystawy autobusów i autokarów Busworld 2017 ze stoiskiem rozlokowanym na kilku salach wystawowych o Å‚Ä…cznej powierzchni ponad 1600 m². Irizar zaprezentowaÅ‚  strategiÄ™ obejmujÄ…cÄ… nowoczesne technologie i zrównoważony rozwój oraz nowÄ… generacjÄ™ produktów i rozwiÄ…zaÅ„ technologicznych dostÄ™pnych na wszystkich rynkach.

Podczas targów zaprezentowana zostaÅ‚a nowa generacja autokarów marki Irizar oraz najnowsze rozwiÄ…zania technologiczne przeznaczone dla autokarów integralnych i hybrydowych. Najważniejsze punkty w prezentacji marki to:  Irizar i8- zdobywca tytuÅ‚u Autokar Roku 2018, nowy Irizar i6S oraz Irizar i4H w wersji hybrydowej.

Irizar zaprezentował także efekt swojego zaangażowania w przyszłość i ochronę środowiska- autobusy elektryczne przeznaczone dla miast.

PrezentacjÄ™ produktów Irizar na targach Busworld 2017 zamykaÅ‚, 12-metrowy autobus miejski oraz 18-metrowy przegubowy e-Tram. Wszystkie te modele to w 100% elektryczne pojazdy bezemisyjne, dziÄ™ki systemowi Å‚adowania pantografów, który Irizar przedstawiÅ‚ jako swojÄ… premierÄ™.

Irizar zaprezentowaÅ‚ przyszÅ‚e strategiczne kierunki rozwoju jak również zdecydowane zaangażowanie na rzecz klientów i spoÅ‚eczeÅ„stwa.

Irizar otrzymaÅ‚ także nagrodÄ™ dla Najlepszego Konstruktora Autokarów, która zostaÅ‚a ogÅ‚oszona podczas otwarcia Targów.

Przedstawiciele Firmy Wanicki, autoryzowanego przedstawiciela integralnych autokarów marki Irizar w Polsce, także byli obecni na targach Busworld. ByÅ‚a to dla nas doskonaÅ‚a okazjÄ… aby spotkać siÄ™ z naszymi klientami, oraz zaprezentować im dynamizm i kompleksowość dziaÅ‚aÅ„ marki Irizar w sektorze autobusów i autokarów.

Gratulujemy naszym hiszpańskim partnerom ogromnego sukcesu podczas tegorocznej edycji Busworld 2017, jesteśmy dumni, będąc częścią tak wspaniałego projektu.

Marka Irizar:

Gigantyczne kroki ku wspaniałej przyszłości

Rozwój strategii marki Irizar opartej na technologii, trwaÅ‚oÅ›ci i skupieniu uwagi na klientach, a także znalezieniu synergii w Grupie, przynosi wspaniaÅ‚e rezultaty. Grupa Irizar dokonaÅ‚a znaczÄ…cych postÄ™pów technologicznych w caÅ‚ej gamie autokarów elektrycznych i autobusów oraz ich gÅ‚ównych elementów i systemów.

Fabryka macierzysta w Ormaiztegi ponownie przekroczyÅ‚a 1300 produkcyjnych autokarów, a produkcja zintegrowanych autobusów wzrosÅ‚a o 30%. Oczekuje siÄ™, że nowy wzrost nastÄ…pi w nadchodzÄ…cym roku 2018.

Sieć serwisowa nadal jest w trakcie rozbudowy choć już dziÅ› można znaleźć autoryzowane warsztaty gwarancyjne Irizar we wszystkich miejscach, w których dziaÅ‚ajÄ… autokary.

Co więcej, usługi R & M cieszą się coraz większą popularnością, co przekłada się jednoznacznie na przywiązanie klienta do marki.